Výzdoba

Dôraz je kladený na stenu: nádherné nápady na realizáciu domu

Akcent steny, spravidla krásne vyniká od zvyšku a len to samo o sebe je nádherný interiér. Akcentová stena môže byť dekoratívna a môže slúžiť na určité konštrukčné účely. Takúto stenu si môžete vytvoriť rôznymi spôsobmi: pomocou farby, iného materiálu, maľby, atď.